APLIKOVANÉ VÝSLEDKY
ROK
AUTOR
ZAŘAZENÍ
VYHLEDAT
2020
Funkční vzorek
Pokročilý hydratační systém pro EREM
Neděla, V.
,
Vitámvás, P.
2013
Funkční vzorek
Funkční vzorek elektrochemických senzorů s deponovanou B-DLC vrstvou tlustou 885nm a obsahem boru 24hmotnostních procent
Fořt, T., Kučerová, R.,
Neděla, V.
, Krejčí, J.
IS VaVaI
PROJEKT
2013
Funkční vzorek
Solární článek z krystalického křemíku s kontakty na zadní straně vytvořeného s využitím laserových procesů.
Bařinka, R., Bařinková, P., Čech, P., Poruba, A., Frantík, O., Wostrý, P., Šenkýř, J., Hladík, J., Pečiva, L.,
Neděla, V.
, Lang, V., Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2022
Funkční vzorek
Solární článek z krystalického křemíku s laserovou izolací předního PN přechodu.
Bařinka, R., Bařinková, P., Čech, P., Poruba, A.,; Frantík, O., Wostrý, P., Hladík, J., Šenkýř, J., Pečiva, L.,
Neděla, V.
, Lang, V., Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2013
Funkční vzorek
Solární článek z krystalického křemíku se zanořenými kontakty.
Bařinka, R., Bařinková, P., Čech, P., Poruba, A., Wostrý, P., Frantík, O., Šenkýř, J., Hladík, J., Pečiva, L.,
Neděla, V.
, Lang, V., Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2012
Funkční vzorek
Funkční vzorek elektrochemického senzoru s pracovní elektrodou z různých kovů deponovanou DLC vrstvou a metodou termokomprese
Fořt, T., Kučerová, R., Plička, R., Neděla, V., Rek, A.,
Tihlaříková, E.
, Krejčí, J.
2012
Funkční vzorek
Funkční vzorek leštěného elektrochemického senzoru s deponovanou DLC vrstvou
Sobota, J., Kučerová, R.,
Neděla, V.
, Rek, A.,
Tihlaříková, E.
, Krejčí, J.
2012
Funkční vzorek
Funkční vzorek senzoru s deponovanou tlustou vrstvou C
Sobota, J., Kučerová, R.,
Neděla, V.
, Rek, A., Krejčí, J.
2012
Funkční vzorek
Funkční vzorky elektrochemických senzorů s různou tloušťkou deponovaných B-DLC vrstev testovaných pro detekci těžkých kovů v roztoku
Fořt, T., Kučerová, R.,
Neděla, V.
, Rek, A., Krejčí, J.
2022
Prototyp
Prototyp řídicí elektroniky pro chlazený držák vzorku
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
, Martinů, P., Macálka, A.
PROJEKT
2022
Prototyp
Prototyp nového chlazeného držáku vzorku s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem signálních elektronů pro EREM
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
, Martinů, P., Macálka, A.
PROJEKT
2013
Ověřená technologie
Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku s kontakty na zadní straně vytvořeného s využitím laserových procesů.
Bařinka, R., Bařinková, P., Poruba, A., Čech, P., Frantík, O., Wostrý, P., Šenkýř, J., Hladík, J., Pečiva, L.,
Neděla, V.
, Lang, V., Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2013
Ověřená technologie
Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku s laserovou izolací předního PN přechodu.
Bařinka, R., Bařinková, P., Čech, P., Poruba, A., Wostrý, P., Frantík, O., Hladík, J., Šenkýř, J., Pečiva, L., Lang, V.,
Neděla, V.
, Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2013
Ověřená technologie
Ověřená technologie procesu výroby solárního článku krystalického křemíku se zanořenými kontakty.
Bařinka, R., Bařinková, P., Čech, P., Poruba, A., Frantík, O., Hladík, J., Wostrý, P., Pečiva, L., Šenkýř, J.,
Neděla, V.
, Lang, V., Koktavý, P., Kučera, M., Houdková, Š., Martan, J., Franc, A.
IS VaVaI
PROJEKT
2011
Patent
Ionisation Detector for Environmental Scanning Microscope
Neděla, V.
, Jirák J.
2008
Patent
Ionizační detektor environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu
Neděla, V.
, Jirák J.
IS VaVaI
PROJEKT
2022
Software
Software pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM (TDS)
Martinů, P., Macálka, A.,
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
TDS
PROJEKT
2010
Software
Softwarová analýza srovnání proudění mezi clonkou s otvorem a clonkou tvaru síťky s ohledem pro potřeby detektoru elektronového mikroskopu.
Maxa, J.
, Jirák, J.,
Neděla, V.
2010
Software
Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu.
Maxa, J.
,
Neděla, V.
2009
Software
Softwarová analýza proudění plynů diferenciálně čerpané komory odladěná na platformě solidworks.
Maxa, J.
, Jirák, J.,
Neděla, V.
2009
Software
Softwarová analýza proudění plynů ve scintilačním detektoru sekundárních elektronů odladěná na platformě Solidworks.
Maxa, J.
, Jirák, J.,
Neděla, V.
2007
Specializovaná veřejná databáze
Ionizační detektor sekundárních elektronů s elektrostatickým separátorem
Neděla, V.
IS VaVaI
PROJEKT
2007
Specializovaná veřejná databáze
Výsuvný systém mechaniky pro BSE-YAG detektor
Klein, P.,
Neděla, V.
2005
Specializovaná veřejná databáze
Hydratační systém pro nízkovakuové a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy
Neděla, V.
2022
Metodika
Aplikace environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) v oboru analýzy miniatur: metodika pro specifické použití ve výzkumu miniaturního malířství
Hradil, D., Hradilová, J.,
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
2021
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
2021
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2021-05: CLSM miniaturních maleb
Neděla, V.
,
Olbert, M.
2021
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2021-06: EDS analýza průmyslových vzorků
Neděla, V.
,
Tihlaříková, E.
2020
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, V.
2019
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb
Neděla, V.
2013
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2013-12: Výzkum detekčních principů a jejich aplikace při vývoji speciálních detekčních jednotek pro elektronové mikroskopy
Neděla, V.
2012
Souhrnná výzkumná zpráva
SMV-2012-16: Scintilační detektor zpětně odražených elektronů pro SEM
Neděla, V.
2010
Funkční vzorek
Funkční vzorek pro analýzy vlivů velikosti a tvarů otvorů clonek při čerpání plynů pro vytvoření vakua.
Maxa, J.
, Jirák, J.,
Neděla, V.
2010
Funkční vzorek
Modifikovaný scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP-SEM se dvěma tlak omezujícími clonami a mřížkou odsávající SE od vzorku
Jirák, J., Čudek, P.,
Neděla, V.
,
Maxa, J.
2010
Funkční vzorek
Nový světlovod pro mikroskopy Hitachi
Neděla, V.
, Schauer, P. Klein, P.
2010
Funkční vzorek
Výměnné variabilní části scintilačního detektoru.
Maxa, J.
,
Neděla, V.
, Jirák, J.
2009
Funkční vzorek
Návrh a konstrukce hydratačního systému pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop .
Maxa, J.
,
Neděla, V.
, Jirák, J.
2009
Funkční vzorek
Nová výsuvná mechanika pro BSE-YAG/YAP detektor
Klein, P.,
Neděla, V.
2009
Funkční vzorek
Přípravek pro uchycení scintilátoru, světlovodů a oddělení samostatně čerpané komory od komory vzorku v EREM
Maxa, J.
,
Neděla, V.
, Jirák, J.
2009
Funkční vzorek
Samostatně čerpaná komora vakuového systému environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu
Maxa, J.
,
Neděla, V.
, Jirák, J.
2009
Funkční vzorek
Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM se dvěma tlak omezujícími clonami
Jirák, J.,
Neděla, V.
, Čudek, P.,
Maxa, J.
2009
Funkční vzorek
Speciální lisovací forma pro tabletování práškových mikrovzorků.
Maxa, J.
,
Neděla, V.
2008
Funkční vzorek
Komora pro studium vysoce agresivních vzorků v EREM
Runštuk, J.,
Neděla, V.
2007
Funkční vzorek
BSE-YAG detektor pro mikroskop JEOL
Klein, P.,
Neděla, V.
2007
Funkční vzorek
Diferenciálně čerpaná komora pro elektronový mikroskop
Neděla, V.
2022
Prototyp
Epoxidový předplněný zalévací systém se standardním stupněm nehořlavosti pro vnitřní použití s ověřenou technologií výroby
Neděla, V.
, Jirák J.
PROJEKT
2022
Prototyp
Epoxidový předplněný zalévací systém se zvýšeným stupněm nehořlavosti pro vnitřní použití s ověřenou technologií výroby
Neděla, V.
, Jirák J.
PROJEKT
2022
Prototyp
Epoxidový předplněný zalévací systém pro venkovní použití s ověřenou technologií výroby
Neděla, V.
, Jirák J.
PROJEKT
2022
Prototyp
Předplněný zalévací systém pro vnitřní použití na bázi “zelené” epoxidové pryskyřice s ověřenou technologií výroby
Neděla, V.
, Jirák J.
PROJEKT
2019
Prototyp
BSE detektor střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM
Neděla, V.
, Palupa, V.,
Vitámvás, P.
, Plachý, J.
IS VaVaI
PROJEKT
2019
Prototyp
Nový high-tech scintilačně-ionizační detektor pro REM/EREM nejvyšší třídy
Neděla, V.
, Palupa, V.,
Vitámvás, P.
, Plachý, J.
PROJEKT
2018
Prototyp
Nová scintilačně-ionizační fotonásobičová jednotka pro high-tech detektor REM/EREM nejvyšší třídy
Neděla, V.
, Runštuk, J.,
Vitámvás, P.
, Palupa, V.
PROJEKT
2018
Prototyp
Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru s lomenou geometrií světlovodu pro REM
Neděla, V.
, Runštuk, J.,
Tihlaříková, E.
,
Vitámvás, P.
PROJEKT
2018
Prototyp
Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM
Neděla, V.
, Runštuk, J.,
Vitámvás, P.
PROJEKT
2013
Prototyp
Replika nové naprašovací aparatury s vylepšenou funkčností pro depozici B-DLC vrstev
Krejčí, J., Fořt, T., Dupák, L., Sobota, J.,
Neděla, V.
, Kapounek, P., Dupák, J.
PROJEKT
2012
Prototyp
Nová naprašovací aparatura pro depozici B-DLC vrstev
Fořt, T., Sobota, J.,
Neděla, V.
, Dupák, L., Kapounek, P., Dupák, J.
2012
Prototyp
Přístroj na výrobu elektrod ve formě mikro disků z kovových folií
Hanák, V., Plička, R., Krejčí, J.,
Neděla, V.